< notícies

DIA EUROPEU PER L’ÚS PRUDENT DELS ANTIBIÒTICS

RECORTADO

El 18 de novembre se celebra el Dia Europeu per a l’ús Prudent dels Antibiòtics. Aquesta iniciativa pretén fer una crida al consum responsable dels antibiòtics i sensibilitzar a tota la població (ciutadans, professionals sanitaris, indústria i administració) sobre la problemàtica de l’increment progressiu de les resistències als antimicrobians i de l’escassetat de nous antibiòtics en fase de desenvolupament. El present escenari ens porta a pensar que, si les resistències segueixen creixent, no es disposarà d’antibiòtics eficaços.

Entre els països occidentals, Espanya té una de les taxes més elevades d’ús d’antibiòtics i de resistència als mateixos. S’estima que la prescripció de tractaments inadequats d’antibiòtics és aproximadament d’un 50%, tant a l’àmbit hospitalari com a l’atenció primària. D’altra banda, no podem obviar que a l’àmbit d’odontologia es realitzen el 10% de les prescripcions antibiòtiques del nostre país. Les dades més recents confirmen que el nombre de pacients infectats amb bacteris resistents creix en tota la Unió Europea i que la resistències als antibiòtics és una seriosa amenaça per a la salut de tots. Tampoc, no podem oblidar l’automedicació i per tant el mal ús per part dels usuaris.

Si vols més informació, et recomanem el següent enllaç:

Ús Prundent dels Antibiòtics, Generalitat de Catalunya