< notícies

El Dr Barrionuevo col·labora amb la “Sociedad Española de Cirugía Bucal” (SECIB)

El dissabte passat dia 15 d’octubre, el Dr. Jordi Barrionuevo Clusellas va dictar el curs teorico-pràctic “Rehabilitación Fija en maxilares atróficos. Abordaje Conservador” a la seu del “Colegio oficial de Estomatólogos de Madrid” (COEM) juntament amb els Drs. José Nuno Alves y Mariano del Canto.

El curs es troba dins del marc de la formació continuada organitzat per la “Sociedad Española de Cirugía Bucal” (SECIB) i patrocinat per Adin Ibérica.

El Dr Jordi Barrionuevo Clusellas va explicar com resoldre les atrofies maxil·lars de manera conservadora i va ensenyar casos de pacients amb rehabilitació de més de 20 anys d’antiguitat.

També va realitzar una revisió de la literatura científica actualitzada en relació amb aquestes atròfies extremes (falta d’òs per col·locar implants) que en algunes ocasions es poden resoldre sense la necessitat de recórrer a empèls.


El pasado sábado día 15 de Octubre, el Dr. Jordi Barrionuevo Clusellas dictó el curso teórico-práctico “Rehabilitación Fija en maxilares atróficos. Abordaje Conservador” en la sede del Colegio oficial de Estomatólogos de Madrid (COEM) junto a los Dre s. José Nuno Alves y Mariano del Canto.

Este curso está encuadrado en el marco de la formación continuada organizado por la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) y patrocinado por Adin Ibérica.

El Dr Jordi Barrionuevo Clusellas explicó cómo resolver las atrofias maxilares de manera conservadora y enseñó casos de pacientes con rehabilitaciónes de más de 20 años de antigüedad.

También realizó una revisión de la literatura científica actualizada en relación con estas atrofias extremas (falta de hueso para colocar implantes) que en ciertas ocasiones, se pueden resolver sin necesidad de recurrir a injertos.

dr-jordi-barrionuevo dr-jordi-barrionuevo_2 dr-jordi-barrionuevo_1